1. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก จากศัพท์ 9000 คำ
จากฐานข้อมูล 9000 คำ
ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับผู้รีบเร่ง อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับผู้ต้องการเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ
ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ของตน อังกฤษ -> ไทย ไทย -> อังกฤษ


2.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
จากฐานข้อมูล 900 ข้อ
เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น
ออกแบบข้อสอบโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]
Thaiall.com
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
ชุดเล็ก 5 ข้อ
ชุดกลาง 30 ข้อ
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Perl ตรวจหลังทำเสร็จ)
(Javascript เฉลยทันที)
(Javascript เฉลยทันที)

ref: http://www.thaiabc.com/quiz/indexo.html

Advertisements