สองคำนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ของคำศัพท์ที่มีคนสับสนและใช้ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง
หากเราต้องการสรุปหลักการใช้จะได้ดังนี้

ทีจริงแล้วเป็นคำที่แม่ชาวอเมริกันมักจะต้อง correct ลูกๆในพูดให้ถูกหลักเสมอ
ยกตัวอย่างคำพูดที่เด็กเล็กมักจะขอแม่เช่น

“Can I have some milk, please?”

ประโยคนี้จะไม่ถูกหลักไวยกรณ์เนื่องจากเป็นการขอร้องไม่ใช่ความสามารถ
ดังนั้นแม่อาจจะตอบกลับเล่นๆ เพื่อสอนว่า

“Yes, you can – but you may not!”

ซึ่งหมายความว่าลูกสามารถที่จะกินนมได้แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้กินนะครับ
(จนกว่าจะใช้ภาษาได้ถูกต้องกระมั่งครับ 555) – คุณแม่ใจร้ายนะครับ

เพื่อให้เราสามารถใช้คำดังกล่าวได้ถูกต้องและไม่ถูกคุณแม่ใจร้ายบ่นเอา
ผมจึงขอเสนอ guideline และแบบทดสอบให้ทำดังนี้

Guideline

Can ใช้แสดงถึง ability (ความสามารถ) ในการทำบางอย่าง
ในขณะที่ May จะใช้เพื่อขออนุญาต หรือเพื่อแสดงถึงความน่าจะเป็น
คือใช้เหมือนกับคำว่า might
ดังนั้นเรามาทดสอบตัวเราดูกันนะครับ

Quiz

1. [Can หรือ May] I borrow your crystal ball?
2. [Can หรือ May] you reach it form where you are sitting?
3. I think I [can หรือ may], but ther’s a chance I [can หรือ may]
spill my coffee if I try to get it.

เฉลย

1. May – ขออนุญาตยืมลูก crystal
2. Can – แสดงความสามารถที่จะไปหยิบ
3. can, may – ตอบคำถามก่อนหน้านั้นและแสดงความสามารถ ใน

Advertisements