1.คลิกปุ่มที่ Start
2.ลือกที่แถบรายการ Run
3.ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า gpedit.msc แล้วคลิก OK
4.จะแสดงหน้าต่างของการปรับแต่ง Group Policy
5.ที่Computer Configaration เลือกแถบ Administrative Templates
6.หัวข้อ Network เลือกที่ QoS Packet Scheduler
7.มองหน้าต่างด้านขวามือ ให้ดับเบิ้คลิกที่ Limit reservable bandwidth
8.จะปรากฎกรอบหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwidth Properties
9.เลือกแถบ Setting คลิกที่ช่อง Enable
10.ในช่อง bandwidth limit (%%):ปรับค่าเป็น 0
11.คลิก OK เพื่อยืนยันการใช้งาน

Advertisements