When using CSS image rollovers, two, three, or more images must be loaded (and often be preloaded for best results). We’ve got one image for each state (normal, hover, active, visited etc). Putting all states into one image makes dynamic changes faster and requires no preload.

Let’s have a simple example. The menu items are the a-elements with display:block. Proper padding and background image for a, a:hover and a:active make the rollover. To simplify the rollover, I used only one picture containing three states of a button — normal, :hover, and :active.

rollover background image
Fig. 1: Three states together in one image

Usually, in CSS rollovers, we use background images in this way:

Když vytváříme dynamická obrázková tlačítka (rollovery), musí se obvykle do prohlížeče načíst dva, tři i více obrázků (pro základní stav, pro :hover, obrázek pro :active atd.). Často se načítají i předem na pozadí, aby uživatel při změně stavu nemusel čekat na načtení dalšího obrázku (preload). Když ale všechny tyto obrázky spojíme do jediného obrázku, dynamické změny urychlíme a navíc není třeba žádného preloadu.

Vezměme si jednoduchý příklad. Položky menu jsou tvořeny prvky “a” s nastavením display:block. Vhodné nastavení výplně (padding) a obrázek na pozadí pro a, a:hover a a:active vytvářejí dynamické tlačítko (rollover). Pro jeho zjednodušení jsem použil jen jeden obrázek, obsahující tři stavy tlačítka — normální, :hover a :active.

Obrázek na pozad pro rollover
Obr. 1: Tři stavy současně v jednom obrázku

V CSS rolloverech používáme obrázky na pozadí obvykle nějak takto:

#menu a {  ...  background: url("button.gif") top left no-repeat;  } #menu a:hover {  ...  background-image: url("button-over.gif");  } #menu a:active {  ...  background-image: url("button-active.gif");  } /* etc... */  

Using one common picture, we don't need to change the background image. We just change its background-position. The :hover state will use the background image moved proper count of pixels (in the example the shift is 157px to the left), the :active state will use bigger shift (by 314px in the example).

Když ale použijeme jeden společný obrázek, měnit obrázek na pozadí nemusíme. Stačí změnit jeho umístění (hodnota background-position). Pro stav :hover se použije pozadí posunuté o vhodný počet pixelů (v našem příkladu to je o 157px doleva), stav :active použije posun ještě větší (v příkladu o 314px).

#menu a {  background: url("button.gif") 0 0 no-repeat;  ...  } #menu a:hover {  background-position: -157px 0;  ...  } #menu a:active {  background-position: -314px 0;  ...  } ref: http://wellstyled.com/css-nopreload-rollovers.html
Advertisements