คือเป็น library (ชิ้นส่วนของ function/module/utility) ที่เขาสร้างขึ้นมาให้ผู้ที่พัฒนา Application เรียกใช้งานได้เลย

เหตุที่เรียกอย่างนี้ คือ อาจจะมีชิ้นส่วนของ function/module/utility บางอย่างอยู่ข้างในที่เขาไม่เปิดเผยนะครับ ส่วนที่เปิดเผย (API) ก็คือส่วนที่ติดต่อ (Interface) ระหว่างกลไกภายใน กับโปรแกรมของเรา

http://code.google.com/apis/
http://code.google.com/apis/ajax/
http://developer.yahoo.com/yui/animation/

Advertisements