วันเวลา: วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ : อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา “BizIT2005: Foresight Business Intelligence for Smart Society” ภายในงานจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จากบริษัทชั้นนำต่างๆและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้เกียรติร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ

– Security and Risk Management for BI
o New Risk & Threat in Business
o Modern Data and Information Security Management
o BI Infrastructure: Planning, Designing and Building the Right Infrastructure to Support BI
o Measuring BI’s Return on Investment
o Information System Audit and Control
o Staying out of Trouble: Enterprise Security Technology Integration

– Innovation in knowledge Based Society
o The guide to knowledge society
o Innovation & Tools
o Knowledge Management Foresight
o The Role of Leadership with Learning Organization (1)
o The Role of Leadership with Learning Organization (2)
o Deploy KM to enterprise: Case study – Siemens

– Next-Generation technology for BI
o RFID Intelligence tag & Choosing the Right RFID Strategy to Benefit Your Business
o Integrated Technology in Mobile
o Business Intelligence Web Services
o Exploring the world of collaborative technologies in the enterprise
o Moving on together BI 64 bit
o Next-generation Web & Grid Systems

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล -ห้องประชุมกำพลอดุลยวิทย์ -ห้องประชุม1,3)

ขอเชิญชวนเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ http://bizit.cpe.ku.ac.th
*** งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ กระเป๋า BizIT2005 เป็นที่ระลึก (ของมีจำนวนจำกัด) ***

Advertisements