กรณีที่ script ใดๆ ถูกเรียก แล้วต้องการให้ method หนึ่ง ใน cs ทำงาน ใช้ __doPostBack ช่วย
สิ่งที่ต้องทำคือ
1. สร้างปุ่ม (หรือ asp:object ใดๆ ที่มี onclick หรือ even ใดๆ ให้ bind กับ method ที่ต้องการเรียก) แล้วให้ onClick ไปเรียก method นั้น
2. object ที่สร้างใน 1) ห้าม visible = false เพราะจะทำให้ postback ไม่ทำงาน
3. ใน script ให้เรียก __doPostBack(’ObjectName’,”); คำสั่งนี้จะ post ไปที่ server เหมือนบอกว่า ‘ObjectName’ (ในข้อ 1) เป็นตัว Post
หมายเหตุ: เพราะการเรียกใช้ client script แปลว่า มันต้องทำงานที่ client ให้เสร็จๆ ไป ไม่เกี่ยวกับ server แต่ถ้าเราต้องการให้ server ทำงาน ก้อต้องส่ง mesg ไปบอกมันว่า control ตัวไหน ที่อยากให้ทำงาน
ดูตามตัวอย่างนี้เลยครับ ง่ายมาก
ref: http://www.xefteri.com/articles/show.cfm?id=18
ref: http://www.narisa.com/forums/lofiversion/index.php?t18657.html

Advertisements