คำถามเกี่ยวกับการ generate html code จาก DataGrid(asp.net 1.1) กับ GridView(asp.net 2.0)

  • อยากรู้ว่า generate เป็น table หรือเปล่า???
Advertisements