มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่เราจะใช้ css ผิด หรือ มากเกินไป เรามาดูตัวอย่างที่ไม่ดีกัน

a.navLink { font-weight : bold; }

<a href="/link1" class="navLink">Link 1</a>   <a href="/link2" class="navLink">Link 2</a>   <a href="/link3" class="navLink">Link 3</a>   <a href="/link4" class="navLink">Link 4</a>

ควรเขียนแบบนี้จะดีกว่าครับ

#navigation a { font-weight : bold; }

<div id="navigation">   <a href="/link1">Link 1</a>   <a href="/link2">Link 2</a>   <a href="/link3">Link 3</a>   <a href="/link4">Link 4</a> </div>
Advertisements