เราสามารถค้นหาข้อมูลภายใน Narisa.com จาก google โดยระบุ site:www.narisa.com ใน SEARCH BOX เช่นคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ mysql, jsp และ  jdbc   ดังนั้นใน SEARCH BOX ควรระบุดังนี้ ” mysql jsp jdbc  site:www.narisa.com ”
นอกจากนั้น คุณสามารถเทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย google เพิ่มเติมได้จาก ” http://www.googleguide.com/toc.html

Advertisements