สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้อนาคตของการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นด้วย Microsoft .NET
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 08:00-16:30 น.ณ โรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

Agenda:
https://www.microsoft.com/thailand/images/F…DN_onMay22.html

Registration:
http://www.oneroof.co.th/MSDN_onMay22/Regi…DN_onMay22.html

More Details:
http://www.microsoft.com/thailand/msdn/event/

Advertisements