ใน VB6 มี object อยู่จำนวนหนึ่งเรียกว่า Control (เช่นปุ่มและ Label) มันมี property method และ event ครบถ้วนเหมือน object ใน OOP แต่เราไม่สามารถนำมันมา “สืบสันดาน” (inheritance) หรือนำมาสร้างเป็น object ใหม่ โดยเพิ่มเติมแก้ไขคุณสมบัติของมันได้ง่ายเหมือนที่ทำได้ในภาษา .NET การไม่มีคุณสมบัติ inheritance เป็นเครื่องชี้ว่าภาษา VB6 ไม่ใช่ภาษา OOP

 ภาพ 107: Visual Basic 6.0 เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากเพราะช่วยให้พัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว

Advertisements