พิมพ์ที่คอมมานด์พร้อม >> netstat -a -n -o

Advertisements